Uvažujete o strešnom fotovoltaickom systéme?

Jednorázová investícia - Dlhodobý profit z úspor za elektrickú energiu

najvhodnejšie je investovať pri výstavbe nového domu alebo pri zásadnej rekonštrukcii, ruka v ruke s voľbou vhodného vykurovacieho systému.

Malé fotovoltaické zariadenia pre občanov od 2kWp do 10 kWp

Už inštalácia 2kWp fotovoltaického systému Vám môže znížiť podstatne znížiť ročnú faktúru za elektrickú energiu !

Lokálne fotovoltaické zdroje pre firmy do 100 kWp a do 500kWp

Vhodné ako nástroj pre dosiahnutie vyššej energetickej efektívnosti. Možné prefinancovanie časti investície bankou

Kombinácia FV systémov a elektrického infravykurovania 

minimálna investícia - maximálna úspora

 

Už jeden solárny panel Vám môže ušetriť  finančné prostriedky. Začnite aj vy využívať obnoviteľné zdroje energie a vyskúšajte naše solárne panely, striedače, on grid, alebo off grid riešenia pre Váš dom!


Slnečná energia – obnoviteľné zdroje energie (OZE)

Spoločnosť od doby svojho vzniku sa zameriava na progresívne riešenia v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Pre našich domácich aj zahraničných klientov zabezpečujeme služby od jednotlivých činností až po dodávku formou EPCM kontraktu, t.j. zabezpečenie dodávky od návrhu designu cez samotnú realizáciu až po uvedenie do prevádzky.

projekty - realizácie - servis

Zabezpečujeme podporu pre zákazníka vo všetkých fázach projektu - návrh, projekčná činnosť pre všetky stupne projektovej dokumentácie, inžiniering, komunikáciu s distribučnými spoločnosťami, štúdiu pripojiteľnosti, energetický audit, dodávku materiálu a realizačné činnosti, pripojovací proces a následný inžiniering.

Po odovzdaní diela do prevádzky zabezpečujeme servisné činnosti a údržbu podľa požiadaviek zákazníka a na základe platných legislatívnych a technických noriem a predpisov.

Zameriavame sa ako na fotovoltaické elektrárne a zariadenia pripojené k distribučnej sieti, tak aj na off-grid program - trvalé zdroje elektrickej energie na báze obnoviteľných zdrojov od malých zdrojov pre verejné osvetlenie a malé aplikácie, cez záložné systémy pre budovy až po riešenie energeticky nezávislých stavieb.Sme členom Slovenskej fotovoltickej asociácie a aktívne sa podieľame na tejto platforme na komunikácii s úradmi a inštitáciami Slovenskej republiky ako aj s distribučnými spoločnosťami.

Snažíme sa reflektovať dynamicky na požiadavky našich klientov pri zachovaní maximálnej kvality našich služieb.  

Fotovoltaické elektrárne a systémy

Fotovoltaické elektrárne sú v súčasnosti veľmi obľúbené hlavne kvôli úspore nákladov, ktorú nám štedro poskytuje neobmedzená slnečná energia. Medzi obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa zaraďuje aj slnečná energia, ktorá zabezpečuje chod celej fotovoltaickej elektrárne. V niektorých oblastiach je slnečná elektráreň vhodnejším riešením ako iné alternatívne zdroje energie. Všetko záleží od konkrétnej oblasti, v ktorej sa fotovoltaické elektrárne budú realizovať. Chcete vedieť, či je fotovoltaická elektráreň vhodným riešením? Aj napriek tomu, že solárne elektrárne sú vhodné takmer pre celé územie Slovenska kontaktujte nás a my Vám poradíme!

 

 • Spoločnosť Solar Time Servis získala certifikáciu pre inštaláciu solárnych zariadení.
 • Zahraničná bilancia roka 2013 - účasť na piatich projektoch s celkovou inštalovanou kapacitou 8,5 MWp !
 • Dňa 18.12.2012 s poľskou firmou Solarenergia vstúpila spoločnosť na poľský trh.
 • 23.10.2012 sme ukončili výstavbu prvej FV elektrárne v Rumunsku s výkonom 1,23 MWp. Bola postavená v rekordne krátkom čase 4 týždne! Použitá technológia LDK Solar a Sunways AG.
 • V auguste 2012 sme vstúpili na trh v Českej republike.
 • Dňa 27.7.2012 sme získali certifikát systému kvality ISO 9001:2009 v oblasti "Projektovanie, inštalácia a servis zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov".
 • Po prieskume trhu v Rumunsku v roku 2011 sme v januári 2012 vstúpili na rumunský trh ako dodávateľ fotovoltaických systémov a ich komponentov.
 • Na slovenskom trhu pôsobíme od januára 2011 ako obchodný partner a od júna 2011 aj ako autorizovaný servisný partner pre nemeckého výrobcu FV a striedačov Sunways AG.  
 • Realizujeme vlastný prototypový projekt nezávislého domu na báze off-grid s vlastným energetickým systémom.
 • Od roku 2011 sa podieľame na príprave zahraničných projektov elektrární na báze OZE v Rumunsku a Chorvátsku.
 • 2011 - Zúčastnili sme sa na projektoch s celkovou inštalovanou kapacitou cca 12 MWp. Na trhu sme dosiahli 6,5 % podiel čím sme sa zaradili medzi najvýznamnejších slovenských dodávateľov.
 • 21.2.2011 Prvá strešná inštalácia fotovoltickej elektrárne pre SPŠE Stará Turá
 • 2.6.2010 Fotovoltaická elektráreň Dolný Bar 1MWp - uvedenie do prevádzky, subdodávateľ prác a projektový menežer.
 • 14.11.2009 Založenie firmy Solar Time, s.r.o. s programovým zameraním na obnoviteľné zdroje energie
 • 19.12.2008 Inštalácia prototypu verejného osvetlenia na báze OZE
 •