Šetrenie energiou – znižovanie nákladov

Šetrenie energiou je dobrý prístup, avšak nie jediný, ktorým dosiahnete znižovanie nákladov na energie. Ak už nemáte priestor na úspory energie a potrebujete znížiť Vaše energetické náklady, tak vyskúšajte alternatívne zdroje energie.

  • Porovnávaný diesel agregát ITC Power DG 6500 SE + DO s AVR
  • uvažované boli riešenia, ktoré môžu zabezpečiť v trvalej prevádzke produkciu minimálne 5MWh ročne.
  • cena nafty pre porovnávací výpočet: 1,40 EUR / l

datasheet_compare.jpg

datasheet_compare.jpg

Porovnanie off-grid riešenia Diesel agregát vs. Solárny zdroj

Výsledok je zrejmý, u solárneho zdroja je síce vyššie obstarávacia cena a náklady na akumulátory, ale ďalšia výroba energie je zadarmo. Slnko totiž neposiela faktúry.

V horizonte 5 rokov je úspora skoro 80%, v horizonte 10 rokov prevádzky vac ako 2,5 násobok. Okrem finančnej úspory solárny zdroj nezaťažuje prostredie hlukom a splodinami a životnosť je niekoľkonásobne vyššia ako u agregátu.

Záverom možno konštatovať, že pri 20 ročnej priemernej životnosti solárneho systému a cene 0,12 EUR / kWh sa dostávame s offgrid systémom pod ceny energie z distribučnej siete.