On Grid zariadenia

Umožňujú prevádzku v kooperácii s energiou z distribučnej siete. Vaša vyrobená a spotrebovaná energia Vám zníži náklady za energiu z distribučnej siete.