Nezávislé solárne verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie, u ktorého odpadá nutnosť budovať káblové trasy a prípojku na distribučnú sieť. 

Medzi jeho hlavné výhody patrí autonómna prevádzka každého jednotlivého stĺpa. Táto vlastnosť je výhodná nielen pri budovaní malých riešení ale umožňuje použiť toto osvetlenie aj krátkodobo napríklad pre zabezpečenie osvetlenia staveniska a po ukončení stavby sa dá jednoducho odviezť.

V prípade vybudovania nového osvetlenia jeho investičná náročnosť je porovnateľná s klasickým osvetlením, avšak oproti klasickému osvetleniu má ďalšie výhody:

  • odpadajú ďalšie náklady na elektrickú energiu
  • porovnateľné alebo nižšie náklady na údržbu
  • vysoká životnosť svetelného zdroja
  • podpora rôznych režimov prevádzky
  • možnosť osadiť aj jeden stĺp bez nutnosti budovať infraštruktúru.

 

Popis riešenia

Verejné osvetlenie spĺňajúce ISO a STN normy na báze solárneho zdroja s LED osvetlením je osadené na betónovom základe s osadenou armatúrou pre ukotvenie nosného stĺpa.

Na stĺpe môže byť jeden alebo dva svetelné zdroje s výkonom od 20W a s výškou svietidla od 4m na báze LED svetelného zdroja.

Osvetlenie je napájané z akumulátorov, pre ktoré zabezpečuje energiu fotovoltaický panel s výkonom zodpovedajúcim nárokom svetelného zdroja.

 

festival Pohoda 2012, detail stĺpa s dvoma svetelnými zdrojmi

verejné osvetlenie v činnosti