Výroba elektriny – slnečné elektrárne

 

Naša spoločnosť je hrdá na fakt, že pri všetkých inštaláciách na Slovensku na voľnej ploche, na ktorých sme sa zúčastnili, bola využitá inak nevyužiteľná pôda - močiar, smetisko, a pod.

Výroba elektrickej energie - zahraničné investícíe

Vzhľadom na naše skúsenosti pokračujeme v spolupráci na výstavbe fotovoltaických elektrární na voľnej ploche v zahraničí.

Okrem samotnej výstavby poskutujeme pre investorov lokálnu podporu našich partnerov pre development projektov v nasledovných krajinách:

  • Slovensko - Malé FV zdroje a Lokálne FV zdroje
  • Česká republika
  • Rumunsko 
  • Maďarsko - FV Zdroje do 50 MWp