Výroba elektriny – slnečné elektrárne

Výroba elektriny, resp. výstavba fotovoltaických elektrární na voľnej ploche na základe súčasnej Slovenskej legislatívy nie je možná. Zaiste chvályhodná vec z pohľadu, keď sa zaberala kvalitná poľnohospodárska pôda na výstavbu veľkých solárnych parkov. Avšak zároveň nie je možná výroba elektrickej energie prostredníctvom solárnych parkov na problematickej pôde, tzv. brownfield.

Naša spoločnosť je hrdá na fakt, že pri všetkých inštaláciách na Slovensku na voľnej ploche, na ktorých sme sa zúčastnili, bola využitá inak nevyužiteľná pôda - močiar, smetisko, a pod.

Výroba elektrickej energie - zahraničné investícíe

Vzhľadom na naše skúsenosti pokračujeme v spolupráci na výstavbe fotovoltaických elektrární na voľnej ploche v zahraničí.

Okrem samotnej výstavby poskutujeme pre investorov lokálnu podporu našich partnerov pre development projektov v nasledovných krajinách:

  • Kosovo - NEW! - podpora cez FIT, pre FV je celkovo plánované 10 MWp do roku 2020.
  • Rumunsko - od 1.1.2016 sa očakáva začiatok platnosti legislatívnej podpory FV elektrární do 50, resp 500 kW výkonu cez Feed in tarif.
  • Chorvátsko - status - v dohľadnej dobe sa očakáva legislatívna zmena pre malé zdroje s podporou Net Metering
  • Grécko - status - podpora pre malé a stredné zdroja trvá do roku 2020
  • Poľsko - status - pre veľké zdroje podpora prostredníctvom aukčnej ceny, pre malé zdroje do 40 kW podpora prostredníctvom FIT, od 1.1.2016
  • Ukrajina - status - politický risk
  • Veľká Británia - status - podpora prostredníctvom FIT
  • Rakúsko - podpora cez dotačný systém