Off grid – zdroj energie, šetrenie energie

Off grid systém Vás spraví nezávislými od elektrickej energie z distribučnej siete. Či už je Vašim cieľom vybudovať si zdroj energie, ktorý Vás spraví úplne nezávislými -off-grid alebo jednoducho šetrenie energie - hybridný systém, a tým znižovanie nákladov určite pre Vás máme riešenie!

Domáca elektráreň – odstrihnite sa!

Hlavným mottom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov je nezávislosť, resp. šetrenie energie. A skutočne ide o nezávislosť na úrovni jednotlivca, rodiny, firmy.

V začiatkoch off grid systémov zdroje energie na báze slnečnej alebo veternej energie riešili najmä napájanie malých zriadení s nízkou spotrebou. Typickým príkladom sú solárne verejné osvetlenia, solárne zdroje pre telekomunikačné zariadenia a bezpečnostné systémy, solárne elektrické ohradníky a podobne.

Avšak žiadne iné priemyselné odvetvie nerastie takým dynamickým tempom ako malá energetika. Dnes sú k dispozícii technológie a materiály, ktoré úspešne konkurujú tradičným energetickým technológiám.

Trvalý zdroj elektrickej energie

Naša firma v súčasnosti ponúka solárne energetické systémy na báze obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú schopné poskytnúť trvalo dodávaný výkon viac ako 15 kW a to ako jednofázový alebo trojfázový systém. Systémy sú vyrábané tak, že umožňujú jednoducho škálovať potrebný výkon.

Energeticky nezávislý dom - EN dom

Ako praktický dôkaz jednoduchosti a realizovateľnosti sme postavili vlastnú inštaláciu nezávislého off grid domu, kde boli použité viaceré progresívne technológie za predpokladu dodržania jednoduchosti stavby a cenovej dostupnosti.